Tekovské múzeum

V tomto roku sa už po štvrtýkrát bude organizovať v poslednú nedeľu v mesiaci jún, júl, august a september medzi verejnosťou obľúbené podujatie FARMÁRSKA NEDEĽA vo VM Bohunice.
Organizátorom je Tekovské múzeum v Leviciach a Obec Bohunice.
Prvý krát sa prísnych hygienických opatrení stretneme 28.6.2020 od 9.00 do 17.00.
Je pripravená pre Vás  prezentácia produktov z lokálnych fariem spojená s predajom a ich ochutnávkou, tradičné remeslá, hudba, tombola, prehliadka vysunutej expozície. Vstupné deti 0.50 €, dospelí 1 €. 
Tešíme sa na Vás.