Tekovské múzeum - pozvánka na výstavy

TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH

Si Vás čo najsrdečnejšie dovoľuje pozvať na návštevu stálych expozícií v hradnom areáli a prehliadku
aktuálnych výstav vo výstavných priestoroch múzea

Dobóovský kaštieľ

Kyvadlo-Vedecká hračka

Do 30.6.2020

Vstupné: deti 0.50 €, dospelí 1 €
Interaktívnu výstavu „Kyvadlo – vedecká hračka“ pripravilo banskobystrické občianske združenie VEDECKÁ HRAČKA.
Výstavu tvoria vedecké hračky, teda dobré kvalitné hračky, ktorými možno priblížiť najmä fyzikálne zákonitosti a technické
fenomény. Základom výstavy sú kyvadlá: Newtonovo, Galileovo, Maxwellovo, Rothovo, magnetické, chaotické a spriahnuté.

Kapitánska budova

Čo sa skrýva pod šatami

Do 26.7.2020

Výstava zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach a súkromných zbierok, prezentujúca históriu spodného prádla od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia.

Na Vašu návštevu sa teší Tekovské múzeum v Leviciach