Polícia varuje! Pozor na podvodníkov!

Vážení občania, seniori

na základe zaznamenanej trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch)polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali a nedávali peniaze za nákup vopred osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období po prepuknutí pandémie coronavírusu COVID-19polícia zaznamenáva  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) kontaktujú seniorov a chcú im merať teplotu, žiadajú peniaze za nákup potravín, resp. iný nákup ( zdravotnícky materiál ) a ponúkajú pochybné lieky a dezinfekcie.

Polícia ďalej upozorňuje na prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) využívajú situáciu a vzniknuté opatrenia počas pandémie coronavírusu COVID-19 volajú starším osobám ( seniorom ) na pevnú linku alebo mobil  a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi ( najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely ( napr. kúpu auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný, alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú,  že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze  a preto posielajú kolegu, asistentku, alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy si overili , či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

Páchatelia môžu seniorov oslovovať aj pod inými vymyslenými zámienkami za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze , alebo ich okradli o ich celoživotné úspory.

K najznámejším zámienkam ako vylákať od ľudí peniaze sú falošné identitypáchateľov.Predstavujú sa ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru. V súčasnej dobe môže ísť o falošných zdravotníkov, pracovníkov červeného kríža, ktorí prišli merať teplotu, ponúkajú pochybné lieky, dezinfekcie, rúška a uskutočnenie nákupov počas opatrenív čase koronakrízy.

Tiež môžu vystupovať ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu  a leží v nemocnici v kritickom stave.

V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky)  ponúkajú výrazné zľavy, alebo darčeky zadarmo.  V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. 

Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nedávali peniaze za nákup vopred, nekupovali lieky od neznámych osôb, nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov za účelom merania teploty a podobne, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.

kpt. Bc. Štefan Juhász

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach

Odbor kriminálnej polície