Horšianska dolina

Horšianska dolina

Výnimočná Horšianska dolina, vrezaná do Ipeľskej pahorkatiny je štátnou prírodnou rezerváciou s vegetáciou lesostepného charakteru s bohatým zastúpením hmyzu, vzácnych druhov vtákov a plazov, najmä jašteríc. Jej rozloha je 313,38 ha. Leží v katastrálnych územiach obcí Levice /Horša/, Krškany, Žemberovce, Bátovce a Drženice. Územie pôsobí dojmom mimoriadne zaujímavým geologickým usporiadaním a polohou hlbokým estetickým dojmom. Celu dolinu širokou do 300 metrov, ohraničenou strmými svahmi meandruje potok Sikenica, so zachovalým hustým brehovým porastom. Dolina má typický kaňonovitý ráz s výškovou členitosťou medzi riečnou nivou a okolitým povrchom Ipeľskej pahorkatiny 60 m. Výrazné až 30 m vysoké skalné steny vytvárajú skalné veže a rebrá zvýrazňujúce drobnokresbu reliéfu. Vulkanity sú  prezentované andezitmi a andezitovými tufmi, ktoré pokrývajú sprašové pokrovy. Veľká časť doliny je zalesnená. Pozoruhodné zastúpenie má drieň obyčajný, dub plstnatý, javor tatársky, jarabina brekyňová, bršlen európsky a bradavičnatý. Najvzácnejšie sú zvyšky spoločenstva dubovo-hrabového lesa s dubom plstnatým. Horšianska dolina predstavuje najväčšiu rezerváciu v okrese, významnú z hľadiska geomorfologického a botanického.  

Súradnice: 48°14′49″S 18°41′59″V

Galéria

Vynovená studnička v Horšianskej doline

Vynovená studnička v Horšianskej doline

V  mestskej časti Horša vznikol v roku 2015 nový oddychový priestor pre obyvateľov a návštevníkov prírodnej rezervácie Horšianska dolina. Okolie nevyužívanej studne zrevitalizovalo mesto z grantu Nadácie Ekopolis.

V obci bolo pôvodne päť spoločných studní, z ktorých sa dnes nevyužíva ani jedna, pretože ich úlohu prebral verejný vodovod.

V súčasnosti by sa mohla ich funkcia obnoviť aspoň na rekreačné účely.

Galéria