Dievčatá vo filme

Dievčatá vo filme

Gallery

Šesť krátkych filmov šiestich mladých režisérok

ONLY PLASTICS AND DIAMONDS ARE FOREVER / dir. Štefánia Lovasová(SK) 24 min

EXTRAKCE / dir. Kateřina Hroníková (CZ) 7 min

“M” / dir. Gabriela Gažová (SK) 22 min

MAGIC MOMENTS / dir. Martina Buchelová // SK// 2018 / 20 min.

(A)WAY / dir. Soňa Nôtová (SK) 16 min

SHE-PACK / dir. Fanny Ovesen (SWE) 18 min

Rôzne režisérske prístupy prinášajú rôzne príbehy ženských a dievčenských hrdiniek. Od sesterského dospievania s absentujúcimi rodičmi (Magic Moments, r. M. Buchelová), cez “mileniálne” odcudzenie dvoch mladých ľudí v prázdnom byte (Iba plasty a diamanty sú večné, r. Š. Lovasová), zdesené objavenie rodových stereotypov a menštruácie (“M”, r. Gabriela Gažová), skutočné zamilovanie sa na nečakanom mieste ((A)way, r. S. Nôtová) až po experimentálne vytrhnutie z rodiny pri bielení zubov (Extrakce, r. K. Hroníková). Osobne sa premietania zúčastní jedna z režisérok - rodáčka z Levíc Gabriela Gažová.

Length events: 107 minutes
Year: 2020
Local premiere date: 16. September 2020

There were no scheduled performances for this event.

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.