Propagačné materiály

Slovensko je výnimočná krajina.
Na relatívne malom území môžete nájsť takmer všetko.
Prírodné skvosty, historické pamiatky, bohatú ľudovú kultúru a folklór.
Levická informačná agentúra poskytuje návštevníkom propagačný materiál o Slovensku v rôznych jazykových mutáciách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.