Propagačné materiály

Slovensko je výnimočná krajina.
Na relatívne malom území môžete nájsť takmer všetko.
Prírodné skvosty, historické pamiatky, bohatú ľudovú kultúru a folklór.
Levická informačná agentúra poskytuje návštevníkom propagačný materiál o Slovensku v rôznych jazykových mutáciách: